Přírodní památka Travertinová kaskáda

Tato význačná chráněná přírodní památka se nachází na katastrálním území obce Tichá. Tvoří ji vydatný sladkovodní pramen, který je pravým přítokem říčky Tichavky. Potok Tichavka vyvěrá na jihozápadním úbočí Tichavy (Tichavské hůrky) ve výšce asi 370 m. n .m., jejíž jižní část je převážně z vápence. Podle vyprávění starých občanů prý jsou v podzemí trhliny, snad i jeskyně, kde se drží hladina vody, která právě zde vyvěrá a vápenec se usazuje na trávě, mechu a okolo toku a tím stále zvyšuje koryto potůčku. Délka potůčku na kterém tento přírodní proces probíhá je cca 120 m.V této části nemá potůček žádný přítok a vytváří recentní travertinovou kaskádu výrazně vyvýšenou nad okolní terén. Podloží koryta potůčku je tvořeno travertinovým valem o výšce 10 - 70 cm. Ve vrcholové části valu je vyerodováno mělké koryto, hluboké 5 - 10 cm o stejné šířce. Ve své horní části protéká potůček lesem. Přes velkou rychlost tekoucí vody jsou právě v těchto místech nanášeny travertinové kaskády největší mocnosti. V druhé polovině toku se vinul potůček po okraji louky, po povodních v roce 1997 však došlo k sesuvu okolních břehů a k porušení dolní části potůčku.

Vzhledem k tomu, že tato přírodní památka je jediná svého druhu na Novojičínsku je chráněna zákonem č. 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody a byla vyhlášena dne 1. 7. 1988 chráněnou přírodní památkou "TRAVERTINOVÁ KASKÁDA”.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ticha.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 24.06.2008 v 09:25 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení